top of page
Aanmelding

Aanmelding

 

Via telefonisch contact of e-mail kan een eerste afspraak gemaakt worden. Gelieve hierbij volgende documenten mee te brengen:

  • voorschrift van de arts

  • identiteitskaart

  • klevertje van de mutualiteit

  • eventuele verslagen van eerdere onderzoeken die verband houden met de actuele hulpvraag

Intakegesprek

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats tijdens de eerste afspraak. Hierbij wordt een dossier aangemaakt en wordt de voorgeschiedenis en de huidige hulpvraag van de patiënt duidelijk in kaart gebracht. Bij aanmelding van een kind wordt ook rekening gehouden met zijn of haar persoonlijke hulpvraag. Indien nodig wordt een motorisch onderzoek gestart of gepland. Wanneer blijkt dat een multidisciplinair onderzoek een meerwaarde kan bieden, verwijzen wij door naar andere hulpverleners.

Motorisch onderzoek

Motorisch onderzoek

Op basis van de hulpvraag worden gestandaardiseerde testen gekozen om de motorische sterktes en zwaktes van de patiënt in kaart te brengen en te zoeken naar de oorzaak van de problematiek. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de hulpvraag, kan dit onderzoek meerdere sessies in beslag nemen.

Verslaggeving en adviesgesprek

Verslaggeving en adviesgesprek

Er wordt een verslag opgemaakt waarin de anamnese, testresultaten en observaties worden verwerkt. We interpreteren deze gegevens en stellen indien nodig een specifiek behandelplan op, dit laatste in samenspraak met de patiënt (en zijn/haar ouders). Het verslag kan ook dienen om betrokken partners als arts, school, CLB,… op de hoogte te brengen van de onderzoeksresultaten.

Therapie

Therapie

 

Indien gewenst wordt de voorgestelde therapie opgestart. Frequentie en intensiteit zijn afhankelijk van de uitgebreidheid van de problematiek en de mogelijkheden van de patiënt en zijn omgeving. In sommige gevallen is thuisbehandeling of therapie op school, in de kribbe,… mogelijk. Vaak is het nodig om niet alleen aan de slag te gaan bij de therapeut, maar om ook thuis een oefenprogramma of aanwijzingen op te volgen.

Evaluatie

Op regelmatige basis wordt de patiënt opnieuw geëvalueerd om de evolutie van de therapie op te volgen. Behandeldoelstellingen worden hieraan aangepast. Graag brengen wij betrokken partners als arts, school, CLB,… hiervan op de hoogte, uiteraard mits toestemming van de patiënt.

Evaluatie
bottom of page