top of page
rots-en-water.jpg

 

Het Rots en Waterprogramma is een psychofysieke training. Psychofysiek betekent dat via fysieke oefeningen en spellen psychosociale vaardigheden worden aangeleerd. De bouwstenen van het Rots en Waterprogramma zijn zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. De training vertrekt vanuit een basis van centreren en gronden waarbij het kind spelenderwijs leert om zichzelf beter te beheersen en energie gedoseerd en aangepast aan een situatie te kunnen inzetten. Door het ervaren en aanvoelen van de harde, onwrikbare rotshouding en de beweeglijke, verbindende waterhouding leert het kind het verschil ervaren tussen kracht en rust. Vanuit deze basis kunnen er verschillende thema’s aan bod komen, afhankelijk van de specifieke behoeften van het kind.

Deze thema’s zijn o.a.:

  • Zelfvertrouwen

  • Weerbaarheid

  • Zelfbeheersing

  • Assertiviteit

  • Sociale vaardigheden en communicatie

  • Veiligheid

  • Leren maken van eigen keuzes en het vinden van een eigen weg (innerlijk kompas)

  • Omgaan met agressie, stress en pestgedrag

 

De training is bedoeld voor kinderen vanaf de basisschoolleeftijd en wordt aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind en/of de jongere. De vaardigheden worden in een veilige setting aangeleerd waarin het kind op maat begeleid wordt binnen zijn/haar context. Voor meer informatie over het Rots en Waterprogramma zie: https://www.rotsenwater.nl/.

Bij interesse of vragen kan je terecht bij Dianne via dianne@groepspraktijkdering.be of 049312 93 78.

bottom of page